หน้าหลักของภาพพระราชพิธี
ประมวลภาพพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
000-1-Jaturong_0157.jpg
ขนาดไฟล์: 338 Kb.
000-1-Jaturong_0293.jpg
ขนาดไฟล์: 276 Kb.
000-1-Jaturong_0304.jpg
ขนาดไฟล์: 361 Kb.
000-13.jpg
ขนาดไฟล์: 334 Kb.
001-0-2-Vittaya_022.jpg
ขนาดไฟล์: 267 Kb.
001-1-02.jpg
ขนาดไฟล์: 219 Kb.
001-1-03.jpg
ขนาดไฟล์: 286 Kb.
001-1-4-Pradya_00106.jpg
ขนาดไฟล์: 382 Kb.
001-1-RYL-090606_001.jpg
ขนาดไฟล์: 324 Kb.
001-1-RYL-090606_002.jpg
ขนาดไฟล์: 304 Kb.
001-1-RYL-090606_003.jpg
ขนาดไฟล์: 234 Kb.
001-2-2-Vittaya_085.jpg
ขนาดไฟล์: 304 Kb.
001-2-2-Vittaya_088.jpg
ขนาดไฟล์: 235 Kb.
001-2-4-Pradya_00081.jpg
ขนาดไฟล์: 265 Kb.
001-3-04.jpg
ขนาดไฟล์: 330 Kb.
001-3-2-Vittaya_089.jpg
ขนาดไฟล์: 280 Kb.
001-3-RYL-090606_005.jpg
ขนาดไฟล์: 320 Kb.
001-RYL-090606_004.jpg
ขนาดไฟล์: 265 Kb.
003-05-2-Vittaya_158.jpg
ขนาดไฟล์: 393 Kb.
003-05-3-RYL-090606_006.jpg
ขนาดไฟล์: 184 Kb.
003-06.jpg
ขนาดไฟล์: 254 Kb.
003-07.jpg
ขนาดไฟล์: 423 Kb.
003-08-1-3-Rachot_00099.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
003-08.jpg
ขนาดไฟล์: 320 Kb.
003-2-Vittaya_131.jpg
ขนาดไฟล์: 341 Kb.
003-2-Vittaya_133.jpg
ขนาดไฟล์: 305 Kb.
003-2-Vittaya_135.jpg
ขนาดไฟล์: 296 Kb.
003-2-Vittaya_143.jpg
ขนาดไฟล์: 354 Kb.
003-2-Vittaya_149.jpg
ขนาดไฟล์: 247 Kb.
003-20-4-Pradya_00051.jpg
ขนาดไฟล์: 388 Kb.
003-20-5-2-Vittaya_173.jpg
ขนาดไฟล์: 322 Kb.
003-21-4-2-Vittaya_191.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
003-21-4-3-Rachot_00170.jpg
ขนาดไฟล์: 209 Kb.
003-21-Vittaya_140.jpg
ขนาดไฟล์: 371 Kb.
003-3-Rachot_00047.jpg
ขนาดไฟล์: 240 Kb.
003-3-Rachot_00090.jpg
ขนาดไฟล์: 224 Kb.
003-3-Rachot_00128.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
003-3-Rachot_00129.jpg
ขนาดไฟล์: 223 Kb.
003-3-Rachot_00130.jpg
ขนาดไฟล์: 266 Kb.
003-4-Pradya_00031.jpg
ขนาดไฟล์: 389 Kb.
003-image_002.jpg
ขนาดไฟล์: 395 Kb.
003-image_003.jpg
ขนาดไฟล์: 305 Kb.
003-image_007.jpg
ขนาดไฟล์: 305 Kb.
003-image_008.jpg
ขนาดไฟล์: 325 Kb.
003-image_009.jpg
ขนาดไฟล์: 348 Kb.
003-image_011.jpg
ขนาดไฟล์: 403 Kb.
003-image_012.jpg
ขนาดไฟล์: 299 Kb.
003-image_013.jpg
ขนาดไฟล์: 327 Kb.
004-0-3-Rachot_00186.jpg
ขนาดไฟล์: 221 Kb.
004-05.jpg
ขนาดไฟล์: 230 Kb.
004-1-3-Rachot_00199.jpg
ขนาดไฟล์: 286 Kb.
004-14.jpg
ขนาดไฟล์: 337 Kb.
004-2-3-Rachot_00200.jpg
ขนาดไฟล์: 226 Kb.
004-3-2-1-8-Anuchai_0100.jpg
ขนาดไฟล์: 320 Kb.
004-3-2-Vittaya_193.jpg
ขนาดไฟล์: 229 Kb.
004-3-Rachot_00204.jpg
ขนาดไฟล์: 215 Kb.
004-3-Rachot_00232.jpg
ขนาดไฟล์: 229 Kb.
004-3-Rachot_00237.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
004-3-Rachot_00244.jpg
ขนาดไฟล์: 236 Kb.
004-3-Rachot_00320.jpg
ขนาดไฟล์: 175 Kb.
004-4-Pradya_00001.jpg
ขนาดไฟล์: 233 Kb.
004-4-Pradya_00003.jpg
ขนาดไฟล์: 222 Kb.
004-4-Pradya_00148.jpg
ขนาดไฟล์: 239 Kb.
004-RYL-090606_007.jpg
ขนาดไฟล์: 205 Kb.
004-RYL-090606_008.jpg
ขนาดไฟล์: 205 Kb.
004-RYL-090606_009.jpg
ขนาดไฟล์: 153 Kb.
004-RYL-090606_010.jpg
ขนาดไฟล์: 322 Kb.
005-image_020.jpg
ขนาดไฟล์: 227 Kb.
005-image_021.jpg
ขนาดไฟล์: 237 Kb.
005-image_022.jpg
ขนาดไฟล์: 204 Kb.
005-image_026.jpg
ขนาดไฟล์: 272 Kb.
005-image_027.jpg
ขนาดไฟล์: 274 Kb.
005-image_030.jpg
ขนาดไฟล์: 282 Kb.
005-image_045.jpg
ขนาดไฟล์: 282 Kb.
005-image_046.jpg
ขนาดไฟล์: 314 Kb.
005-image_051.jpg
ขนาดไฟล์: 278 Kb.
005-image_053.jpg
ขนาดไฟล์: 283 Kb.
005-image_054.jpg
ขนาดไฟล์: 289 Kb.
005-image_059.jpg
ขนาดไฟล์: 276 Kb.
005-image_062.jpg
ขนาดไฟล์: 254 Kb.
005-image_071.jpg
ขนาดไฟล์: 257 Kb.