บริการชมภาพพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

เว็บไซต์บริการชมภาพประวัติศาสตร์ ในพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่กรุงเทพมหานคร โปรดกดเมาส์ที่รายการในวันที่ท่านต้องการ เพื่อเข้าสู่ระเบียงภาพของเหตุการณ์ในแต่ละวัน

ภาพต่างๆที่ท่านสามารถชมได้ คือภาพขนาดกลาง (1280x865 จุดภาพ) และ ภาพขนาดใหญ่ (2560x1700 จุดภาพ) ภาพขนาดกลางมีความชัดสำหรับการนำไปฉายทางจอภาพขนาดใหญ่ได้ และพิมพ์ได้คมชัดถึงขนาด 5x8 นิ้ว ส่วนภาพขนาดใหญ่ สามารถใช้พิมพ์ขนาด A4 ทั้งนี้ แฟ้มข้อมูลจะมีขนาดใหญ่กว่า การโหลดภาพอาจใช้เวลานานขึ้น

สำหรับท่านที่ประสงค์จะขอ download ภาพทั้งหมด โปรดใช้บริการดาวน์โหลด ทาง FTP หรือ ทาง Bit Torrent ซึ่งจะรวดเร็วกว่าการดึงทีละภาพ

The Sixtieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne
Bangkok (June 8-13, 2006)

Photo gallery and archive for H.M. the King's 60th Anniversary of His Accession to the Throne, celebration in Bangkok during June 8th and 13th, 2006. Click the hyperlink on to view the picture galleries. All photos are courtsey the Bureau of the Royal Household.

The photographs are available in two sizes: medium size (1280x865 pixels) and large size (2560x1700 pixels). The medium size photographs are suitable for viewing on large screens and high quality prints up to the size 5x8 inch. The large photographs are suitable for good quality printing at the size up to A4 size. However, with the large photogrraphs, the image files are larger and take longer time to download.

If you want to download the whole archive, please download .zip files using FTP or using Bit Torrentชมระเบียงภาพ Picture Galleries
๘ มิ.ย. ๒๕๔๙
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ชมระเบียงภาพขนาดกลาง ขนาดใหญ่
June 8, 2006
Merit-making ceremony at Amarin Winitchai Throne Hall
View photos at Medium size Large size.
๙ มิ.ย. ๒๕๔๙
พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
ชมระเบียงภาพขนาดกลาง ขนาดใหญ่
June 9, 2006
Merit-making in dedication to past kings, HM the King receives a tribute from well-wishers at Ananta Samakhom Throne Hall
View photos at Medium size Large size.
๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๙
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ชมระเบียงภาพขนาดกลาง ขนาดใหญ่
June 10, 2006
Bestowing titles to senior monks Passing of consecrated candles as a blessing to HM the King at Amarin Winitchai Throne Hall
View photos at Medium size Large size.
๑๒ มิ.ย. ๒๕๔๙
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
ชมระเบียงภาพขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ
ชมระเบียงภาพขนาดกลาง ขนาดใหญ่

June 12, 2006
Foreign monarchs and royal representatives pay tribute to HM the King at Ananta Samakhom Throne Hall
View photos at Medium size Large size.

Their Majesties the King and Queen and the royal guests view the Royal Barge Procession at Royal Navy Institute and Royal Navy Convention Hall
View photos at Medium size Large size.

๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๙
ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
ชมระเบียงภาพขนาดกลาง ขนาดใหญ่
June 13, 2006
A banquet hosted by HM the King for royal guests at Borommaratchasathit Maholan Throne Hall, the extended part of Chakri Maha Prasat Throne Hall
View photos at Medium size Large size.


หมายเหตุ Remarks
ภาพถ่ายทั้งหมดในเว็บนี้ เป็นผลงานของทีมช่างภาพไทยที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ้นแก่สำนักพระราชวัง เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภาพต่างๆเหล่านี้ สำนักพระราชวังอนุญาตให้ประชาชนนำไปใช้งานทั่วไปได้ตามหลักเกณฑ์ของ Creative Commons ห้ามการนำไปจำหน่ายหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือหาผลประโยชน์อื่นใด และห้ามนำภาพเหล่านี้ไปดัดแปลงหรือตัดต่อใดๆทั้งสิ้น

เนื่องจากภาพมีความละเอียดสูง การโหลดภาพอาจใช้เวลานาน ดังนั้นโปรดเลือกดูรูปจาก รูปตัวอย่างขนาดเล็กในระเบียงภาพก่อน แล้วจึงตัดสินใจคลิ๊กเพื่อชมภาพเต็มขนาด ภาพใดที่ท่านประสงค์จะเก็บไว้ ท่านสามารถวางเมาส์ลงบนภาพนั้น แล้วลากไปวางที่ desktop หรือ ในโฟลเดอร์ที่ท่านต้องการ กรุณาอย่าคลิ๊กและลากภาพเล็ก เพราะจะทำให้ได้แค่ภาพเล็กซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการ

ขอเชิญส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาที่
brh_thailand [at] yahoo.com

สำนักพระราชวังขอขอบคุณ ทีมงานช่างภาพไทยทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมภาพถ่าย ขอบคุณบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน อาสาสมัครในต่างประเทศ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ร่วมกันจัดบริการภาพถ่ายดิจิทัลให้แก่สำนักพระราชวัง

All photographs in this archive are owned by the respective photographers who donated their photographs to the Bureau of the Royal Household. We publish these photographs on the Creative Commons terms and conditions. Making commercial gains of these photographs, and altering/transforming these pictures are not permitted.

As the images have high-resolution, the file sizes are quite large and may take time to download. We recommend you to view the small thumbnail photos and click on the selected one to view the full-size image. If you like to keep the image, just click and drag on the full image to your desktop or to any folder. Do not click and drag small thumbnails as this action will not bring the full size image file to your hard disk.

For comments and suggestions, please contact us at
brh_thailand [at] yahoo.com

The Bureau of Royal Household would like to thank the Thai photographer group who donateก the digital files to us, Internet Thailand PCL, Overseas volunteers and the National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) for the provision of the online digital image archive services.


View My Stats